Byt batteri i brandvarnaren

Alla lägenheter har en brandvarnare. Börjar brandvarnaren pipa utan anledning, är det dags att byta batteri. Det är ditt ansvar att byta batteri när det behövs.

Nya brandvarnare har 10-årsbatterier som inte behöver bytas. Då ska du bara dammsuga brandvarnaren någon gång varje år och testa att den fungerar.

Så här testar du brandvarnaren

Kontrollera att brandvarnaren fungerar en gång i kvartalet, eller om du varit borta från hemmet en längre tid.

  • Håll in testknappen. Börjar den pipa fungerar batteriet och högtalaren.
  • I brandvarnaren sitter en sensor som känner av om det finns rök i lägenheten. För att prova om den fungerar kan du blåsa ut en tändsticka strax under den. När röken stiger upp från den släckta tändstickan ska brandvarnaren börja pipa.

Sätt gärna upp flera brandvarnare

Om det börjar brinna vill du snabbt få veta det. Då kan du hinna släcka elden själv eller sätta dig och din familj i säkerhet. Sätt därför gärna själv upp fler brandvarnare i lägenheten.

Så här byter du batteri

Byt batteri i brandvarnaren
Lossa brandvarnaren från sitt fäste genom att vrida den moturs, åt vänster.

Byt batteri i brandvarnaren
Ta ur batteriet som sitter fast på baksidan av brandvarnaren och sätt dit det nya.

Byt batteri i brandvarnaren
När du sätter tillbaka brandvarnaren, se till att piggarna hamnar rätt i skåran. Vrid medurs, åt höger, tills den sitter fast igen.

Byt batteri i brandvarnaren
Testa brandvarnaren genom att trycka på knappen. Släpp när det börjar pipa. Kontrollera också sensorn genom att blåsa ut en tändsticka under brandvarnaren.