Akalla

Den första dokumenterade benämningen av stadsdelen som vi idag kallar Akalla är från år 1323. Stadsdelen kallades då för Akarli, som troligen betyder ”Åkarlarnas by” och syftar på en å som flyter genom området. Det finns dock anledning att tro att bosättningar på denna plats existerat även långt innan 1300-talet då ett fornlämningsområde med gravhögar finns i området. I början av 1900-talet användes hela Järvafältet som övningsområde för militären och det var inte förrän på 60-talet som marken började exploateras som bostads- och industriområde istället. Den nya stadsdelen, på 80-talet omdöpt till Akalla gård, blev en av de sista delarna i miljonprogrammet och byggdes som en förbättring av tidigare nybygge i södra Järvastaden. Bebyggelsen för miljonprogrammet kom till efter en nordisk idétävling som anordnades i slutet på 60-talet och bygget tog sedan sin början på 70-talet. Planen var att bygga en likartad stadsstruktur med centrumanläggning och höghus i anslutning till tunnelbanestationerna. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1970-talet.
  • under 1970-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.