Byta bostad

Större, mindre, mer centralt eller badrum med badkar. Anledningarna kan vara många till att du vill byta lägenhet.

Barn packar upp flyttlådor

För dig som redan bor hos oss 

Du som bor hos oss, Stadsholmen, Familjebostäder, Micasa Fastigheter eller Stockholmshem står automatiskt i interna byteskön som sköts av Bostadsförmedlingen i Stockholm.  

För dig som inte bor hos oss än

Bor du inte hos oss eller något av de andra kommunägda bostadsbolagen i Stockholm (se ovan), kan du anmäla dig till den ordinarie kön hos Bostadsförmedlingen i Stockholm. Där kan du söka våra lägenheter. Dit lämnar vi två tredjedelar av våra lediga lägenheter.

Följ reglerna när du byter lägenhet på egen hand

Som hyresgäst får du enligt hyreslagen § 35 "överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad". Vi ger dig tillstånd att byta om du har beaktansvärda skäl för bytet och inga andra särskilda skäl talar mot bytet. 

Här kan du läsa mer och ansöka om lägenhetsbyte