Återvunnen textil en vinst för miljön

20 januari 2022 10:06

Våra hyresgäster har under 2021 samlat in totalt 118 144 kilo textilier i de 40-tal behållare som Human Bridge har uppställda vid våra hus.

Grön textilinsamlingsbehållare med Human Bridge logotyp

Textilierna återanvänds eller återvinns. Grundtanken är att samla in begagnat men fungerande material och sända till behövande. Lämpliga textilier går till försäljning i Lindra Second Hands butiker eller till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Till den internationella sorteringsindustrin säljer Human Bridge resterande textilier. Här sker uppdelning av materialet i olika klasser för återbruk. Det som inte är i skick att återanvändas sorteras till olika former av återvinning.

Allt överskott vid försäljning av textilier går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel. Genom biståndssändningar får sjukhus och kliniker testad utrustning som blir till stor hjälp för många.

Att återanvända textilier innebär en vinst för miljön och spar på jordens resurser som vatten och energi och det minskar också kemikalieanvändningen.