Vårt hållbarhetsarbete

Svenska Bostäder arbetar med hållbarhet på tre sätt: ekonomiskt, socialt och ekologiskt. För att säkerställa att vi arbetar med rätt saker och att arbetet är effektivt följer vi ramverket i Global Reporting Initiative (GRI).

Fem hållbarhetsområden

Fem områden är särskilt viktiga för oss att styra och följa upp för att göra vårt hållbarhetsområde så bra som möjligt:

  • Lokalsamhället (social hållbarhet)
  • Indirekt ekonomisk påverkan (ekonomisk hållbarhet)
  • Antikorruption (ekonomisk hållbarhet)
  • Energi (ekologisk hållbarhet)
  • Utsläpp till luft (ekologisk hållbarhet)

Läs mer

Läs om hur vi jobbar med de olika områdena inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs om vårt hållbarhetsarbete i Svenska Bostäders hållbarhets- och årsredovisning.