Vårt hållbarhetsarbete

Svenska Bostäder bidrar till ett hållbart samhälle. Vägen dit är genom samarbete med bland annat våra hyresgäster, leverantörer och entreprenörer. I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med dimensionerna den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Alla dessa områden ska vara hållbara.

Ekologisk hållbarhet

I vårt ekologiska hållbarhetsarbete utgår vi från Stockholms stads miljöprogram. Läs mer om hur vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan.

Social hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från stadens strategi för CSR (Corporate Social Responsibility), stadens miljöprogram och stadens budget. Läs mer om vårt sociala ansvarstagande.

Ekonomisk hållbarhet

Svenska Bostäder ska bygga nytt, mycket och bra och samtidigt vara lönsamma. Läs mer om vårt ekonomiska ansvarstagande.

Tyck till om sidan