Hushållsavfall

Hushållsavfall är alla sopor som du inte kan sortera ut. Släng hushållsavfallet i soptunnan eller sopnedkastet. Knyt alltid ihop dina soppåsar ordentligt. Släng aldrig farligt avfall bland hushållsavfall.

Hushållsavfall soppåse