Blanketter

Här kan du fylla i blanketter direkt i pdf-filen och sedan skriva ut dem. Du kan även signera blanketterna för andrahandsuthyrning och överlåtelse digitalt. Se längst ner på sidan.

För att fylla i en blankett måste du installera Acrobat Reader på din dator. Programmet är gratis och du hämtar det här.

Gör så här:

 1. Fyll i blanketten.
 2. Skriv ut blanketten och skriv under med din namnteckning.
 3. Skicka in blanketten till:

  Svenska Bostäder
  Box 95
  162 12 Vällingby

Använd blanketten för att ansöka om att få hyra ut din lägenhet i andrahand. När du ansöker är det dina skäl till uthyrning, inte andrahandshyresgästens behov av bostad, som ligger till grund för beslutet. Du måste till din ansökan bifoga en kopia av det hyresavtal du tecknat med andrahandshyresgästen.

Ett tillstånd för andrahandsuthyrning är alltid tidsbestämt. Efter avslutad tid kan du välja mellan att flytta tillbaka till lägenheten eller säga upp hyresavtalet.

Använd blanketten för att ansöka om att få byta din lägenhet mot en annan bostad.  Till ansökan ska den du vill byta bostad med bland annat bifoga följande:

 • Familjebevis 
 • Lönespecifikationer, eller inkomst från A-kassa/pension, för de tre senaste månaderna
 • Arbetsgivarintyg eller motsvarande med inkomstuppgift
 • Kopia på nuvarande hyresavtal

Bifoga även kopia på Min UC för alla parter i bytet samt kontaktuppgifter (personnummer, e-post och telefonnummer till samtliga i bytet) samt till andra hyresvärdar i bytet.

Använd blanketten för att ge någon tillstånd att föra din talan och agera i alla frågor som rör din hyreslägenhet. Fullmakten kan antingen tidsbegränsas eller gälla tills vidare.

När fullmakten används ska den som för din talan även visa både sin egen och din legitmation.

Använd blanketten för att ge din vårdgivare tillstånd att hämta ut nyckelbrickor hos Svenska Bostäder i ditt namn. Som hyresgäst har du samma ansvar för dessa nyckelbrickor som för övriga nycklar till ditt hem.

Nyckelbrickorna hämtas på ditt områdeskontor. Förutom fullmakten behöver din vårdgivare kunna visa giltig legitimation både för sig själv och för dig.

Använd blanketten för att ge någon tillstånd att hämta ut nyckelbrickor hos Svenska Bostäder i ditt namn. Som hyresgäst har du samma ansvar för dessa nyckelbrickor som för övriga nycklar till ditt hem.

Nyckelbrickorna hämtas på ditt områdeskontor. Personen som hämtar dem behöver förutom fullmakten även kunna visa giltig legitimation både för sig själv och för dig.

Använd blanketten för att ansöka om att få överlåta din lägenhet till en närstående sammanboende. En förutsättning vid överlåtelse är att lägenheten använts med gemensamt hushåll och att den har varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande.

Notera att lägenheten inte kan överlåtas om det är ett korttidskontrakt eller om bostaden erhållits via internkön.

Förutom ifylld blankett behöver du även bifoga personbevis för båda parterna.

Digitala blanketter