Nya tekniken ökar tryggheten i Bredängs källarlokaler

3 mars 2021 16:15

Under en längre period har ungdomar sökt sig till källarkorridorerna under hyresbostäderna, med störningar som följd. Ny teknik används som ett alternativ till lösning, men för att få bukt med problemen behöver vi din hjälp.

Nya tekniken ökar tryggheten

I vissa källarlokaler har det vistats obehöriga ungdomar, som upplevts som högljudda och vårdslösa. Därtill har det skräpats ner och lokalerna har utsatts för skadegörelse. De kontinuerliga städinsatserna i samband med deras vistelser har behövt betalas med de boendes hyror och lett till en otrygg atmosfär. Men nu har Svenska Bostäders bovärdar, tillsammans med områdesförvaltaren Münibe Demirkiran, hittat en fyndig, effektiv men tillfällig lösning, som visat sig fungera väl.

Användning av ny teknik 

– Tidigare har vi haft väktare, men det har varit en ohållbar och kostsam lösning. Nu vi har anlitat en firma som under våren 2020 har hjälpt oss att sätta dit ett larmsystem som kallas HP19, som är en sensorbaserad ljudstörare. Ljudstöraren sätts igång efter ett tag och tjuter med ett högt ljud som gör att ungdomarna inte vill vistas kvar. Vi har också en app som håller koll under dagarna var och hur ofta störningar inträffar, berättar Münibe.

Dialog uppmuntras

I anslutning till källarlokalerna finns också de boendes förråd. Det som tidigare var både otryggt och nedskräpat är nu i gott skick igen. Till och med väggar och tak har målats om. Men för att ungdomarna på lång sikt ska sluta vistas i och kring fastigheterna behövs dialog. Dialog mellan de boende och värdar, men också dialog mellan föräldrar och barn.

– Det är förstås en svår tid under vintern, och på grund av corona, när allt är stängt, fortsätter Münibe. Att ungdomarna hänger i källaren är inte bra för vare sig de boende eller de ibland väldigt unga ungdomarna själva.

Men för att långsiktigt få bukt på dessa problem behövs fler insatser.

Hur kan du hjälpa till?

– Vi behöver din hjälp. Hör av dig till polisen eller störningsjouren om du fortsatt ser obehöriga gäster i fastigheten. Det är viktigt att vi gör det tillsammans för att säkerställa en fin och trygg boendemiljö för alla. Prata med varandra och med era ungdomar. Berätta att dessa miljöer dels inte är tillåtna för obehöriga att vistas i, dels är det framförallt farliga miljöer för unga, avslutar Münibe Demirkiran.