Svenska Bostäder finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag

27 april 2021 08:05

För fjärde året i rad utser Feelgood Sveriges friskaste företag. Som en av sex finalister har Svenska Bostäder med goda resultat visat hur företaget har investerat i arbetsmiljö och sina medarbetares hälsa under 2020.

Vd Stefan Sandberg med ett leende, klädd i regnjacka.
Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Utmärkelsen Sveriges friskaste företag syftar till att hitta och lyfta goda exempel på arbetsgivare, över hela Sverige och i alla branscher, som investerar i sina medarbetares livskvalitet och skapar en välmående och sund arbetsmiljö.

– Vi är stolta över att vara finalist till Sveriges friskaste företag, ett pris som måste vara både det viktigaste och finaste priset ett företag kan vinna. Det är ett tydligt bevis på att Svenska Bostäder har kommit en bra bit på väg mot ett av våra övergripande bolagsmål att vara en hållbar arbetsplats. Det viktigaste nu är att fortsätta det målmedvetna arbetet och inte stanna upp i tron om att vi är klara, säger Stefan Sandberg, VD på Svenska Bostäder.

Juryns motivering

Svenska Bostäder är finalist i utmärkelsen Sveriges friskaste företag med följande motivering:

"Svenska Bostäder har mycket god systematik i sitt arbetsmiljöarbete och arbetar genomtänkt med ledarskap och medarbetarskap. Små arbetsgrupper och en tydlig struktur för utbildning av nya ledare ger goda resultat. Arbetsplatskulturen är så viktig att den tillägnats en egen bok, och med egna föreningar värnar Svenska Bostäder om medarbetarnas hälsa och främjar sammanhållning och samarbete över distrikts- och avdelningsgränser. Hela organisationen uppmuntras att kontinuerligt reflektera kring verksamheten, genom innovativa sätt att starta diskussioner och ett öppet klimat. Det skapar förutsättningar för att upptäcka behov av förbättring och fortsätta med framgångsnycklar. Därför är Svenska Bostäder en av finalisterna i Sveriges friskaste företag 2020."

Företagen bedöms på åtgärder som har gett konkreta resultat för både individen och organisationen inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och medarbetarskap. Bakom utmärkelsen står hälsoföretaget Feelgood som tillsammans med en jury bestående av experter inom arbetsmiljö och hälsa utser vinnaren i maj.