Obligatoriskt att sortera matavfall

11 januari 2023 09:40

Från och med 1 januari är det obligatoriskt för hushållen i Stockholm att sortera ut sitt matavfall. Vid årsskiftet hade 84 procent av våra fastigheter ett system för insamling av matavfall.

Grönsaker och annat matavfall rensas från diskhon med en skrapa.

Visste du att nästan 40 procent av det som hamnar i soppåsen är matavfall? Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel.

När ditt hus får matavfallsinsamling behöver du skapa en rutin för att sortera ut matavfallet, sen är det bara att köra igång. Du får påshållare, påsar och vaskskrapa av oss. Mer information om vad som kan eller inte kan sorteras som matavfall hittar du hos Stockholm Vatten och Avfall.

Varför kan jag inte sortera mitt matavfall?


Det kan bero på olika saker, till exempel att fastighetens hushållssopor hanteras via sopsug, att det saknas mark för att ställa ut avfallskärl på eller för att avfallsbilarna har svårt att komma fram till fastigheten.
Vi jobbar på detta och räknar med att alla våra hyresgäster kommer kunna sortera ut sitt matavfall 2024, då stadens nya optiska sorteringsanläggning är klar.