Boende för äldre

”Pensionärerna kommer att bli framtidens överklass!”

Citatet kommer från Svenska Bostäders vd Albert Aronsons och uttalades under det tidiga 1960-talet. ATP-systemet hade nyss införts, och när det fick full effekt skulle pensionärerna få nästan dubbelt så mycket att leva på som tidigare. Deras standard skulle öka snabbare än någon annan grupp.

Utgångspunkten för pensionärerna var dock ganska usel. Enligt 1960 års bostadsräkning bodde 41 procent av landets befolkning över 65 år i lägenheter som saknade bad och wc, och i stor utsträckning också vatten, avlopp och centralvärme.

Pensionärernas förmodade framtida ekonomiska utveckling skulle också innebära att de troligen ville ha bättre boende och större valfrihet. Våren 1963 fick produktionsavdelningen på Svenska Bostäder i uppdrag att utarbeta förslag på hur pensionärernas bostadssituation kunde lösas. Som underlag fanns en undersökning om de kommande årtiondenas förändring gällande de äldres antal och tillväxt, ekonomi, bostadsbehov, med mera. Produktionsavdelningen utarbetade tre förslag som presenterades vid konferensen ”Bättre åldringsbostäder”, som de allmännyttiga bostadsföretagens samarbetsorganisation SABO arrangerade våren 1964.

  • Ett tvåvånings loftgångshus i parkmiljö i Bredäng med 20 pensionärslägenheter.
  • En variation av den insprängda pensionärslägenheten i form av block om 6 lägenheter i vart och ett av 36 trevånings loftgångshus med hiss i Västra Skärholmen.
  • Ett servicehus – som snart fick arbetsnamnet ATP-hotellet – med omkring 180 lägenheter och omfattande service, tänkt att uppföras i direkt anslutning till Skärholmens Centrum. Den som själv inte ville laga sin mat kunde äta i hotellets matsal eller få den uppsänd till lägenheten. De boende skulle ha tillgång till läkarvård, sjukvård, hårvård och fotvård. 

En helt ny tanke

ATP-hotellet var något helt nytt. Tanken på ett servicehus av det här slaget mötte dock en del motstånd. En av invändningarna var kostnaderna. Svenska Bostäder fick ändå uppdraget att projektera och bygga detta ATP-hotell som stod färdigt 1968. Det blev så bra att det fick stå modell för ytterligare fem servicehus. Det första av dem uppfördes i Tensta 1969–1970 med 233 lägenheter. Under de kommande åren byggde Svenska Bostäder 1 200 lägenheter i liknande servicehus. Bolaget blev på så sätt med tiden något av en specialist på att planera och bygga för pensionärer.

De andra två projekten som planeringsavdelningen föreslog genomfördes även dessa. Lägenheterna i Bredäng och Västra Skärholmen byggdes till och med några år före ATP-hotellet.

Svenska Bostäder började dock bygga lägenheter för pensionärer redan på 1950-talet. Ett av dem var det så kallade Jubileumshemmet i kvarteret Glaven i Stadshagen på Kungsholmen. Det stod klart 1955 och var då landets modernaste ålderdomshem – en 16 våningar hög skyskrapa.

Pensionärer har fortsatt vara en stor och viktig grupp bland Svenska Bostäders hyresgäster. År 2015 var 12 procent av hyresgästerna över 65 år. Numera erbjuds dock inte några bostadshotell, utan seniorboenden. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.


Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.