Varsam renovering är vår underhållspolicy

Varsam renovering betyder att vi hellre underhåller och reparerar än byter ut.

Fönsterrenovering i Blackeberg
På Elias Lönnrots väg i Blackeberg sitter det originalfönster från 50-talet. Hyresgäster felanmälde att de drog och de ville att vi skulle göra något åt det. Från början var tanken att vi skulle byta ut alla fönster men i och med den nya underhållspolicyn går vi mot en mer varsam renovering och därför tänkte vi om. Det slutade med att vi renoverade dem istället.

Det fanns en tid då Svenska Bostäder bytte ut originalfönster som var dragiga istället för att se om de gick att rädda. Vi rev ut hela lägenheter och byggde upp allt i nyproduktionsstandard vid stambyten. Men kritiska röster började höras och istället för att försvara oss valde vi att lyssna. Den stora maskinen som dragit fram genom miljonprogramshusen i Järva och bland 1920-talshusen på Södermalm saktade ner och stannade upp. Vi tänkte om och arbetade fram en ny underhållspolicy.


Självklart finns det fortfarande hyresgäster som önskar att vi hade fortsatt göra på det gamla sättet. Men vi tror att det finns ännu fler som uppskattar det nya och varsamma. I just Järva var det inte bara en fråga om att ställa om till ett mer hållbart underhållsarbete. Det var också en lösning på de skenande vattenskadorna som drabbar våra hyresgäster i Husby, Tensta och Rinkeby. Att gå in och köra en totalombyggnad i varje fastighet tar flera år och kräver evakueringar. Nu när vi fokuserar på badrummen kan vi gå snabbare fram och hyresgäster kan bo kvar under stambytet. Det innebär att vi hinner stambyta fler fastigheter innan rören går sönder. Och det innebär också att vi kan släppa fler lägenheter till bostadsförmedlingen istället för att använda dem som evakueringslägenheter.


På Katarina Bangata och Skånegatan på Södermalm har vi stambytt och renoverat i flera år. Efter varje stambyte har vi frågat vad hyresgästerna tycker och de flesta är nöjda men många önskar att de hade fått behålla sina gamla kök eller furugolven. Med vår nya underhållspolicy försöker vi ordna det (om det är tekniskt möjligt). I det senaste stambytet här har hyresgästerna i huset fått välja om de vill behålla köket eller inte.


Varsam renovering är ett stort omställningsarbete för oss på Svenska Bostäder. För att nå hit har vi lyssnat på våra hyresgäster, på vår styrelse, på stockholmare och på kritiker.

Det här är ett exempel på hur vi använder din röst som byggsten för att utveckla allmännyttan. Vi kallar det hemokrati.