Klimatanpassningar

Klimatet förändras och det förväntas komma mer och kraftigare regn framöver. Dagvatten och skyfallshantering är därför mycket viktig.

Gård med träd och grönska.

Grönytor har en mycket god kapacitet att hålla och bromsa vatten samtidigt som grönskan också har biologiska och rekreativa värden. Beroende på gårdens storlek och befintliga förutsättningar eftersträvar Svenska Bostäder vegetationsrika bostadsgårdar. Grönskan hjälper även till att reglera temperaturen utvändigt på gården såväl som för inomhusklimatet.