Farligt avfall och kemikalier

Farligt avfall kan göra stor skada om det hamnar fel. Därför ska du alltid sortera ut det farliga avfallet och lämna in det till stadens miljöstationer och återvinningscentraler.

Miljöfarligt avfall

Hårsprej, nagellack och äldre febertermometrar är exempel på farligt avfall. Det är farligt eftersom det kan vara giftigt för människa och miljö, explosivt, brandfarligt, frätande eller smittförande.

Lägg aldrig det farliga avfallet i soppåsen och häll aldrig ut det i avloppet. Tänk på att vissa förpackningar som inte är helt tomma kan vara farligt avfall.

Vad är farligt avfall?

  • Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.
  • Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
  • Färg-, lack- och limrester (även vattenlöslig färg), burkar med intorkad färg, penslar och roller med rester av olje- och lackfärg.
  • Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
  • Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
  • En del kosmetika, som nagellack och hårfärg.
  • Kvicksilverhaltiga material, som äldre febertermometrar.
  • Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
  • Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.

Lämna gammal medicin till apoteket

Överbliven medicin lämnar du till närmsta apotek. Där kan du få en speciell påse att samla det i.