Möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap

Detta ämne är vi som arbetsgivare enligt lag är skyldiga att undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera - vilket görs på olika plan hela tiden.

Det vi bland annat gör är att:

  • I de arbetsgrupper där det finns småbarnsföräldrar ska vi i möjligaste mån anpassa start-/sluttiden på möten och utbildning så att småbarnsföräldrar ges möjlighet att delta och bidra.
  • Förlägga möten mellan klockan 09.00-15.00.
  • Kontinuerligt följa upp övertidsarbetet och vid behov se över arbetsbelastningen hos dessa medarbetare.
  • Erbjuda möjlighet att få anpassade arbetstider.
  • Erbjuda flextid och distansarbete i möjligaste mån.
  • Erbjuda samtal tillsammans med löneadministratör för att få genomgång av uttag av föräldraledighet etc.