Tyresö

Bollmora i Tyresö fick ge namnet åt en ny lag – Lex Bollmora. I slutet av 1950-talet började den byggbara marken ta slut i Stockholm, men genom den nya lagen kunde ett kommunalt byggbolag bygga även utanför den egna kommungränsen.

Under senhösten 1962 började Svenska Bostäder bygga i Tyresö. Svenska Bostäder byggde i flera områden.

I Bollmoraberg började de första hyresgästerna flytta in 1965. Här uppfördes via entreprenör drygt 500 lägenheter i 14 trevåningshus. De placeras i en oval med snedställda hus i mitten.

I Njupkärrsberg (nuvarande Granängsringen) byggdes 845 lägenheter plus lokaler i fem bågformade 6–8 våningar höga hus. Här beräknades 2 700 personer flytta in. Husen var grupperade så att de tillsammans bildade en uppbruten cirkel, och innanför den fanns planteringar, lekplatser, gångstig, friliggande barnstuga, med mera. Här flyttar de första in 1968.

I Granbacken uppfördes 270 lägenheter plus lokaler för uthyrningsändamål. Det var nio loftgångshus som var fem våningar höga, blåvita med vita loftgångar och röda dörrar. De första hyresgästerna flyttade in 1968, men fick uppskov med hyran till den 1 oktober 1969 som kompensation för att servicen inte var fullt utbyggd.

Nybodaberg färdigställdes 1969-1970, med 510 lägenheter inrymda i 17 stycken fem våningar höga loftgångshus. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.