Stockholms stad säljer Vällingby Centrum

28 april 2022 12:30

Idag fattade Svenska Bostäder beslut om att sälja Vällingby Centrum till fastighetsägaren NREP. Köpeskillingen uppgår till 1 680 miljoner kronor.

2019 fick Svenska Bostäder uppdraget av styrelsen att genomföra en ansvarsfull försäljning av Centrumet. I Stockholms stads budget för 2020 gavs Svenska Bostäder i uppdrag att genomföra en avyttring av Vällingby Centrum.

– Det är fantastiskt att försäljningen av Vällingby Centrum nu är beslutad och klar. Stockholm stad ska inte äga och driva kommersiella centrum. Det här är en bra affär för skattebetalarna, runt 1,7 miljarder kronor kommer användas till att finansiera byggandet av fler bostäder för stockholmarna, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd samt ordförande för Svenska Bostäder.

NREP är en fastighetsägare som med långsiktigt perspektiv och lokal kännedom investerar, utvecklar och förvaltar fastigheter, primärt i Norden. Som ny ägare vill man stärka ursprunget och tanken med den gamla ABC-staden, där närhet till att möta vardagsbehov står i centrum i en 15-minutersstad där det du behöver aldrig är mer än en kvart bort, och förvalta både centrumytor och arbetsplatser. Med ambitionen att utveckla denna handels- och mötesplats till en trygg och levande stadsdel vill man bland annat utforska hur liv och rörelse under fler timmar på dygnet kan uppnås. På sikt vill man även undersöka möjligheter till fler bostäder bland de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och man kommer även se över ekologiskt hållbara initiativ såsom energieffektiviserande åtgärder.

NREP har stor erfarenhet av stadsdelsutveckling och lokala centrum. I Storstockholm äger och förvaltar man sedan tidigare fem närcentrum, genom bolaget Stadsdelscentrum, med ambitionen att skapa levande stadskärnor som möter invånarnas dagliga behov och är en attraktiv knutpunkt i lokalsamhället. Större stadsutvecklingsprojekt har bolaget långsiktigt drivit i tätt samarbete med kommunen i Köpenhamn, däribland Nordhavn och Tingbjerg, för att utveckla områdena med fokus på hållbarhet.

– Vi ser fram emot att vidareutveckla Vällingby Centrum tillsammans med Stockholms stad. Som alltid går vi in i våra projekt med en vision om att skapa en hållbar plats där människor vill både vara och verka. Vi ser fram emot att ta med oss våra erfarenheter som stadsutvecklare med fokus på hållbart byggande och social hållbarhet och bidra till att stärka platsens funktion som stadsdelscentrum, genom att bibehålla just det småskaliga och vardagsnära”, säger Rickard Svensson Dahlberg, medgrundare och partner på NREP.

Fakta:

Vällingby Centrum omfattar cirka 80 000 kvm kommersiella ytor varav 43 000 kvm avser butiksyta med cirka 90 butiker och 5 000 kvm avser restauranger, 20 000 kvm är kontor och det finns cirka 2 000 parkeringsplatser i garage och på ett p-däck.

I försäljningen ingår fastigheterna Kontorsskylten 2, 5, 6 och 8, Kartritaren 3 och Sidfoten 1. Biografen Fontänen, Kulturhuset Trappan, Vällingby bibliotek och tunnelbanehuset ingår ej i försäljningen.

NREP är en fastighetsägare som utvecklar och förvaltar totalt 5,8 miljoner kvadratmeter fastighetsyta i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Polen med fokus primärt på bostäder, samhällsfastigheter, logistik, kontor, stadsdelsutveckling och teknik. Bolaget har 525 medarbetare och ligger i framkant inom hållbarhet med ett mål om en koldioxidneutral fastighetsportfölj redan 2028.