En av Sveriges bästa arbetsplatser

Vi har under flera år samarbetat med Great Place to Work för att undersöka vår arbetsplatskultur, dvs. hur den upplevs av oss som arbetar här.

Great Place to Work-logga

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Den senaste mätningen, som genomfördes hösten 2020, visar att våra medarbetare trivs och är engagerade och att vi återigen är certifierade som ett Great Place to Work. Att bli certifierad är en förutsättning för att vara med i tävlingen om att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Svenska Bostäder är placerade på listan som en av Sveriges Bästa arbetsplatser 2021.

En hållbar och innovativ arbetsplats

Ett av våra mål är att vi ska vara en hållbar och innovativ arbetsplats. För att nå dit har vi skapat en tillåtande företagskultur och vi jobbar aktivt med gemensamma värderingar och förhållningssätt. Genom våra gemensamma värderingar och vår strävan mot att arbeta tillsammans, genom sidledansvar och samarbeten, är vi ett bolag med högt engagemang där alla tillsammans strävar mot gemensamma mål.

Ladda ner vår kulturbok och läs mer om hur det är att arbeta hos oss!

Great Place to Work

Sedan 2014 jobbar vi med Great Place to Work och deras verktyg för att utveckla företagskulturen. Den grundliga medarbetarenkäten, tillsammans med analysen av arbetsplatskulturen, har givit företaget en tydligare bild av vad man redan gör bra och framför allt vilka delar som behöver utvecklas vidare. Genom samarbetet får vi också möjlighet att ta del av vad andra företag gör och få tips och idéer.

Svenska Bostäder genomför mätningen vartannat år, för att på så sätt använda mellanåret till att utveckla och arbeta med handlingsplaner som tas fram i samband med mätningen. Mätningen som gjordes med Great Place to Work 2017 ledde till Svenska Bostäders första placering på listan för stora bolag (fler än 250 anställda), då på en nionde plats. 2021 hamnade vi återigen på listan, då på trettonde plats. Utöver detta gör vi även en årlig medarbetarundersökning genom Stockholm Stad.

Läs mer om Great Place to Work.

Svenska Bostäder, Kulturbok 2020