Varsam renovering

Svenska Bostäder har varit med och bidragit till ett tryggt och levande Stockholm sedan 1944. Vi har skapat hela stadsdelar i några av de största projekten i svensk bostadshistoria. Och vi har aldrig varit rädda för att agera kraftfullt mot stora samhällsutmaningar.

Nutiden innebär nya utmaningar

Bostäder behövs för nästa generation stockholmare, sociala klyftor i staden behöver hanteras, koldioxidbelastningen måste minska och det åldrande bostadsbeståndet måste underhållas. De här utmaningarna går inte att lösa genom att vi fortsätter i gamla spår. Det går inte heller att tro att ett stort engångsprojekt är lösningen. I stället behöver vi jobba konsekvent med flera mindre och noga utvalda insatser. Förr kanske det var förnuftigt att byta ut väldigt mycket i ett hus när vi ändå skulle göra en större ombyggnad. Idag behöver vi tänka ett varv till och hushålla med jordens resurser. 

Vad innebär det egentligen?

Istället för att byta ut och slänga bort, vill vi vårda och reparera.
Istället för att vänta tills ett hus har stora renoveringsbehov, vill vi utföra mindre löpande underhåll.
Istället för att vi ska bestämma allt, vill vi bjuda in dig till att bestämma mer.
Istället för att evakuera vill vi att hyresgäster ska bo kvar under renoveringen.

Tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen

Svenska Bostäder har ett ansvar att erbjuda stockholmare bra boenden med rimliga hyror. Vi har också ett ansvar att bidra till minskad klimatpåverkan. När vi närmar oss en mer varsam renovering kan vi frigöra fler lägenheter till bostadskön - lägenheter som annars skulle användas som evakueringslägenheter. Och när du får mer att säga till om när det gäller underhållet i din lägenhet kan du vara med och påverka din hyra.

Var beredd på att det tar lite tid

Under en övergångsperiod kan vägen kännas krokig. Vissa ombyggnadsprojekt har kommit så långt i sina planer att vi måste slutföra dem på det gamla sättet, andra kan dra ut på tiden eftersom vi vill tänka om. På kortare sikt kommer du därför att möta ungefär samma Svenska Bostäder som tidigare.

På lite längre sikt räknar vi med att du ska märka en större skillnad. Framförallt eftersom vi tänker bli ännu mer kraftfulla när det gäller att möta nutidens stora samhällsutmaningar inom hållbarhet. På samma sätt som vi tidigare agerat kraftfullt för att möta tidigare generationers stora utmaningar.