Stadsholmen – bevarar bebyggelse

AB Stadsholmen bildades 1936 av Samfundet S:t Erik för att hantera upprustningen av några kvarter i Gamla Stan. Stadsholmen är det äldre namnet på denna stadsdel. År 1967 förvärvade Stockholms stad bolaget och överförde merparten av sitt äldsta bestånd dit. År 1991 blev Stadsholmen ett dotterbolag till Svenska Bostäder. Året därpå inrättade Stadsholmen ett kulturhusråd med byggnadsvårdsexperter som stöd för verksamheten.

Stadsholmen har sedan dess varit den enhet inom Svenska Bostäder som äger och förvaltar Stockholms gamla kulturreservat på Östra Mariaberget, Skinnarviksberget, Åsöberget och Vita Bergen samt området vid Katarina kyrka. Stadsholmen är dessutom största fastighetsägaren i Gamla Stan, på Långholmen och Djurgårdsstaden. I kulturreservaten finns också gårdsmiljöer som är särskilt värdefulla att bevara varsamt. Det kan till exempel vara trädgårdar med växter från 1700- och 1800-talet.

I mitten av 2000-talet tog Stadsholmen över ett stort antal hus från Gatu- och fastighetskontoret. Det handlade främst om gårdar i ytterstaden – fastigheter som stadens moderna förorter vuxit fram från. Dessa byggnader ansågs vara en viktig länk för förståelsen av Stockholms utveckling. Bland de fastigheter som köptes fanns Stora Ängby Slott i Bromma, Slättens Gård i Hägersten, Kristinebergs Slott och Kista Gård. Även en hel del förvärv i innerstaden gjordes. Engelska Huset på Götgatan, van der Nootska Palatset på Sankt Paulsgatan och ett flertal fastigheter på Långholmen. 

Bevara i stället för rasera

Efter de stora innerstadssaneringarna under 1960-talet på framförallt Norrmalm, där mycket gammal bebyggelse revs för att ge plats åt kontor och parkeringshus, vände opinionen. Svenska Bostäder bytte också strategi ­ från att riva till att bevara.

Merparten av Stadsholmens byggnader var enkla hus som uppförts av fattiga människor. De flesta husen har under århundradena byggts om och byggts till för att passa olika tiders smakriktningar och behov. Vid till exempel upprustningen av fastigheterna på Åsöberget under 1960-talet var flera hus i mycket dåligt skick. Men de kunde ändå rekonstrueras till ursprunglig volym och färgsättning.

Under 1970- och 1980-talen rustades och moderniserades i stort sett alla Stadsholmens fastigheter. Principen har varit att byggnaderna ska kunna fortsätta användas som bostäder och lokaler, och att antikvariska principer som baseras på varje hus historia ska vara vägledande.

Följande riktlinjer ska ligga till grund för Stadsholmens verksamhet:

  • Varje fastighet efter sina förutsättningar
  • Minsta möjliga ingrepp
  • Förhindra skador
  • Arbeta med traditionella material och traditionell teknik
  • Åtgärder ska så långt som möjlighet vara reversibla – spara i stället för ta bort
  • Låt årsringarna synas
  • Patina – en del i åldrandet
  • Byte och underhåll görs först vid skada

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1990-talet.
  • under 1990-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.