Ekonomisk hållbarhet

Svenska Bostäder ska bygga nytt, mycket och bra och samtidigt vara lönsamma. Vi ska rusta och förvalta vårt befintliga bestånd för att få så nöjda hyresgäster som möjligt.

Svenska Bostäder verkar i bygg- och fastighetsbranschen, en av de mest utsatta branscherna när det gäller korruption. Medarbetarnas kunskap om vilka regler som gäller och tydliga interna rutiner är avgörande för att säkerställa att arbetet bedrivs på rätt sätt. Därför har bolagets medarbetare fått utbildning gällande antikorruption och en visselblåsarfunktion finns. 

Som exempel på ekonomiskt ansvarstagande är att vi arbetar för att tillämpa miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads kriterier i nybyggnad och större ombyggnader. Vi samarbetar med stadens förvaltningar och de andra bostadsbolagen för att snabbt och kostnadseffektivt bygga Stockholmhusen. Vi bygger små lägenheter så kallade Snabba Hus för studenter och unga vuxna med tillfälliga bygglov. Ett annat uppdrag som vi har är att bygga studentlägenheter.

Tyck till om sidan