Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar dels om hur vår verksamhet påverkar människor och olika aktörer ekonomiskt.

Två kollegor jobbar tillsammans framför en whiteboardtavla.

Hyresgäster som betalar hyra, leverantörer som får ersättning och medarbetare som får lön är exempel på när vår verksamhet har en direkt ekonomisk påverkan. Ekonomisk hållbarhet handlar också om den påverkan som uppstår till följd av investeringar, det kallas för indirekt ekonomisk påverkan.

Indirekt ekonomisk påverkan

Svenska Bostäder investerar varje år mycket pengar i att bygga nya hus och renovera de befintliga byggnaderna. Till följd av investeringarna uppstår olika effekter, till exempel att fler får en bostad, ökad trygghet och förbättrad service i närområdet.

För att bidra på ett positivt sätt arbetar vi för att vara affärsmässiga samtidigt som vi tar ett socialt ansvar. De ekonomiska satsningarna ska leda till attraktiva boenden och bostadsområden.

Indirekt ekonomisk påverkan

Antikorruption

Svenska Bostäder köper in varor och tjänster för flera miljarder kronor varje år. Vi förmedlar dessutom en av de mest eftertraktade produkterna i Stockholm – lägenheter.

För att bidra på ett positivt sätt är det viktigt att våra medarbetare följer regler och interna arbetssätt så att det blir rättvist och alla behandlas lika. Vi utbildar våra medarbetare och har en intern visselblåsarfunktion om någon upptäcker att det inte går rätt till.

Antikorruption

Rättvist byggande

 2017 tog Stockholmshem initiativet för att på ett strukturerat sätt motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Modellen som utvecklats för arbetet heter Rättvist byggande.

Rättvist byggande omfattar allt ifrån kontraktsskrivning till oannonserade kontroller på byggarbetsplatser och att följa upp hela kedjan av underentreprenörer.

Rättvist byggande