Dalen

I Enskededalen uppförde Svenska Bostäder 1 765 lägenheter med första inflyttning 1979. Av lägenheterna var 281 pensionärslägenheter i ett bostadshotell, 150 insprängda pensionärslägenheter samt 64 lägenheter för handikappade. Området bestod av 14 gårdar med omgivande fyravåningshus och markbostäder i 2 ½ plan med en mindre centrumanläggning. Området var bilfritt.

Området skulle komma att få mindre smickrande uppmärksamhet på grund av ”Dalensjukan”. De boende klagade på dålig lukt och andra missförhållanden i bostäderna som påverkade hälsan. I samförstånd med Hyresgästföreningen anlitade Svenska Bostäder några av landets främsta experter för att undersöka problemen. År 1987 inleddes en omfattande sanering av bostadsområdet.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1970-talet.
  • under 1970-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.