Nu blickar vi framåt

8 december 2022 10:34

Med ett maktskifte bakom oss och ett årsskifte om bara några veckor bad vi vår vd Stefan Sandberg berätta om vad som händer på Svenska Bostäder och hur prioriteringarna ser ut för 2023.

Stefan iklädd ett leende och en regnjacka.

Vad händer på Svenska Bostäder just nu?

Massor! Inte minst i den dagliga fastighetsskötseln runt om i våra områden. Hela organisationen planerar just nu för fullt inför nästa år. Jag är särskilt glad över att vi kommer att ha stort fokus på ökat inflytande och dialog med er hyresgäster de kommande åren.

En av grundpelarna för de allmännyttiga hyresrätterna är just boinflytande och det brinner jag för att utveckla. Håll utkik i nyhetsbrev, i våra sociala medier och på webben nästa år för att se mer om hur vi vill bli bättre på att lyssna. Och redan nu får du gärna göra din röst hörd genom att gå med i vår hyresgästpanel

Hur påverkas Svenska Bostäder av nya ägardirektiv?

Valet i höstas har resulterat i en ny politisk majoritet inom Stockholms stad, som i sin tur naturligtvis vill att deras politiska ambitioner ska genomsyra Svenska Bostäders verksamhet.

Stockholms stads budget för 2023 ska i dagarna beslutas och i den finns det mål och direktiv till stadens olika verksamheter. Svenska Bostäder jobbar därför just nu med att översätta dessa mål och direktiv till hur vi praktiskt ska gå till väga för att leva upp till den politiska ambitionen.

Hur går det med hyresförhandlingarna?

Vi har det absolut tuffaste ekonomiska läget på väldigt många år. Vi som bolag behöver en långsiktig hållbar ekonomi för att kunna fortsätta leverera den service som förväntas av oss, samtidigt som det ekonomiska utrymmet för många av våra hyresgäster kraftigt har begränsats genom de generella kostnadsökningar som finns i samhället idag.

Därför är hyresfrågan än väldigt svår balansgång, och jag vet att många väntar på vad resultatet blir. Jag vill ändå passa på att säga att vi gör allt vi kan för att påverka regeringen till att komma fram med riktade stöd till de som behöver det, samtidigt som vi som bolag gör stora omprioriteringar i vår planering inför nästa år i syfte att hålla nere våra kostnader.

Vilka är prioriteringarna för 2023?

Klimatarbetet ligger väldigt högt i prioriteringsordningen. Att göra det lättare för er hyresgäster att leva klimatsmart. Exempel på åtgärder vi planerar för är utbyggnad av laddmöjligheter till elbil och att bygga ut matavfallsinsamlingen. Det finns även satsningar på ännu fler solceller och att fortsätta energieffektivisera våra byggnader. Stockholms stad har som mål att bli klimatpositiva redan år 2030, ett utmanade mål som vi alla måste bidra till för att kunna nå.

Ytterligare en prioritering är att fortsätta omställningen till att bli mer varsam i våra renoveringar. Att underhålla och renovera istället för att byta ut byggnadsdelar, såsom fönster och dörrar, ger generellt sett en lägre klimatbelastning och säkerställer att vi bibehåller det kulturarv som Svenska Bostäders bostadsbestånd faktiskt består utav. Jag vet också att det är något som i många fall efterfrågas av er hyresgäster. Det är kanske inte möjligt i alla fall, men det är åt det hållet vi strävar i de flesta av våra projekt framåt.

En tredje prioritering för kommande år är att utöka vår nybyggnadstakt något. Även inom detta område är miljövänliga hem i fokus. Svenska Bostäder har många bostadsprojekt igång och planerar för fler i olika delar av Stockholms stad de kommande fyra åren.

Jag vill passa på att å alla medarbetares vägnar önska dig som hyresgäst en god jul och ett gott nytt år!