2000-tal

Utförsäljningen

Genom politiska beslut har det blivit möjligt, och det även uppmuntras, att sälja delar av bostadsbeståndet till bostadsrättsföreningar. Över 10 000 lägenheter säljs till nybildade föreningar. Genom dessa försäljningar och försäljningar till andra fastighetsägare, minskar Svenska Bostäders lägenhetsbestånd med 35 procent. Avyttringarna innebär också att bolaget får ekonomiska förutsättningar att renovera miljonprogramsområdena, där behovet är stort.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 2000-talet.
  • under 2000-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.