Trygga trappan

Trygga Trappan är en metod i samverkan med polisen, fastighetsägarföreningar och socialtjänsten.

Port med läsare för låsbricka.

Trygga trappan-metoden går ut på att vi gör det olagligt att hänga i våra portuppgångar om man inte bor där. Brottet är då olaga intrång och det ger möjlighet för polisen att bötfälla överträdelser på plats. Samverkan sker även mellan polis och socialtjänst i de fall minderåriga är involverade.

Metoden har sitt ursprung från Malmö stad som provade denna metod under 2017-2018 med gott resultat. Fastighetsägarföreningen ansvarar för samordnandet av möten och liknande mellan de olika intressenterna. Under 2022 har metoden provats i Skärholmen med mycket bra resultat. Under 2023 har vi utökat metoden till Tensta och Västerort.

Vi har under 2022 0ch 2023 samverkat med BRÅ i detta projekt, för att få möjlighet att få vetenskaplig evidens kring metoden och dess verkan mot häng i portar och trappuppgångar. Rapporten lämnades in till BRÅ i oktober 2023.