Stadsholmen

Stadsholmen är dotterbolag till Svenska Bostäder med ett unikt uppdrag – att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.

Flera av Stadsholmens fastigheter har status som byggnadsminnen. För Stadsholmen är byggnadsvård ett vardagsarbete. Det betyder att allt som görs i fastighetsföretaget präglas av respekt för husen och deras historia.