Stadsholmen

Stadsholmen är dotterbolag till Svenska Bostäder med ett unikt uppdrag – att äga, rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.

Flera av Stadsholmens fastigheter har status som byggnadsminnen. För Stadsholmen är byggnadsvård ett vardagsarbete. Det betyder att allt som görs i fastighetsföretaget präglas av respekt för husen och deras historia.

Relaterad information

Du kan läsa mer om Stadsholmens fastigheter på stadsholmen.se. Där hittar du bland annat faktablad med information om när husen byggdes, hur de har förändrats och använts under åren.