Svedmyra/Tallkrogen

I Tallkrogen byggdes det största småhusområdet i Stockholms söderort, totalt 950 hus. Men här byggdes även flerfamiljshus. På ett område väster om Tallkrogsplan, där tidigare kolonilotter brett ut sig, började Svenska Bostäder år 1949 att bygga 60 hus. De gav plats för nästan 900 lägenheter som stod färdiga två år senare. Husen placerades, efter protester mot den upprättade stadsplanen, parallellt mot gatan så att de inte inkräktade så mycket på grönytorna.

Husen byggdes i huvudsak i tre våningar och hade putsade fasader, en mycket vanlig arkitektur för den tiden. Här byggdes också värmecentralen med sin iögonfallande höga skorsten. Byggnaden anses ha särskilda kulturhistoriska värden, bland annat med avseende på samhällshistoria, arkitektur, autenticitet och sällsynthet.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1940-talet.
  • under 1940-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.