Lek- och aktivitetsytor

De gårdar som har större ytor möjliggör även för en större bredd av aktiviteter. Där ytan tillåter eftersträvar vi en öppen och central gräsyta för spontan aktivitet som bollek, kubbspel, solbad eller picknick på en filt.

Mamma och son på färgglad lekplats.

Lek på Svenska Bostäders bostadsgårdar riktar sig främst till yngre barn (0-6 år). Gårdarnas lekutrustning är välbeprövad och godkänd enligt gällande EU-standard.

I första hand används klassisk utrustning i form av exempelvis sandlek, gungor och klätterlek med rutsch. Alla Svenska Bostäders lekytor besiktigas kontinuerligt.