Vi kallar det hemokrati

En möjlighet för alla att komma till tals och påverka. Det tror vi på. Med din röst som byggsten utvecklar vi allmännyttan. Vi kallar det hemokrati.

Möjligheten att påverka beslut

Om du bor hos oss, hyr lokal i våra fastigheter, jobbar på Svenska Bostäder eller berörs av oss som invånare i staden ska du få göra din röst hörd. Vi vill att du så ofta som möjligt är med och bestämmer saker som handlar om ditt boende, din lokal eller din anställning. Enligt oss är det en hemokratisk grundförutsättning. När vi har tagit ett beslut lovar vi att berätta vad vi gör och varför vi gör som vi gör. Det blir ett kvitto på att din röst har blivit hörd.

Snabba och enkla kontaktvägar

Det ska vara enkelt för dig att göra din röst hörd. Därför är det viktigt för oss att det både är lätt att hitta vem man ska höra av sig till och att man kan dela med sig av sina tankar utan att det är krångligt.

Ömsesidigt ansvar och engagemang

I en hemokrati är det, precis som i en demokrati, viktigt att samarbeta. Saker och ting fungerar bäst när alla – hyresgäster, lokalkunder, medarbetare och invånare – är delaktiga och delar på ansvaret. Det är när vi engagerar oss tillsammans som den riktiga magin är möjlig.

Allas lika värde

Hemokrati är till för alla i staden. Det spelar ingen roll var du bor, hur mycket pengar som finns på ditt bankkonto eller vilken bakgrund du har – alla ska ha samma chans att hjälpa till, ta ansvar och dra nytta av det hemokratiska samarbetet.