Dialogdag med lyckat resultat

Efter återkommande problem med inbrott och skadegörelse i förråden på Elektravägen och Västberga Allé i Västberga fick hyresgästerna komma med förslag på åtgärder under en dialogdag.

Under dialogdagen lyssnade Svenska Bostäder på hur boendemiljön upplevdes och lät hyresgästerna komma med idéer på vad vi kunde göra för att få dessa inbrott att minska.

Det framkom en mängd bra förslag som i förlängningen skulle få boendet att kännas tryggare. Ett av förslagen var så kallade brytskydd på dörrarna till husen.

Sedan de installerades hösten 2022 har det inte varit några fler incidenter.

– Här tillämpade vi hemokrati innan begreppet blev officiellt, säger Hanibal Asmar som är områdeschef i Söderort.