Ordning och trivsel

I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron och höja trivseln är det viktigt att du följer våra ordningsregler.

Kvinna håller i flyttlåda

Anmäl fel snarast

Du är skyldig att snarast möjligt anmäla fel och brister som uppkommer i lägenheten till Svenska Bostäder. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur.

Balkong, altan och fönster

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/altan. 

Doftblock i toaletten

Använd inte doftblock då de kan fastna i toaletten. För att få bort stoppet utförs en högtrycksspolning och ibland behöver wc-stolen skruvas loss för att sedan återmonteras. Ett litet doftblock kan med andra ord leda till en stor arbetsinsats vars kostnad du som hyresgäst får stå för, även om den bör täckas av hemförsäkringen. 

Fast inredning och utrustning

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.

Fordon och körning

Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du till exempel köra fram till entréporten, visa hänsyn och var försiktig samt var uppmärksam på lekande barn.

Föremål i entré och trapphus

För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar.  

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser. Det gäller även el-grill. Du får bara grilla på särskilt anvisade platser inom fastigheten. 

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Svenska Bostäder förbinder du dig att teckna hemförsäkring att gälla under hela hyresförhållandet.

Husdjur

Håll uppsikt över ditt eller dina husdjur, så att de inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor och andra utrymmen i huset. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten.

Installation av hushållsmaskiner

Du måste ha särskilt tillstånd från Svenska Bostäder för att installera tvätt-, diskmaskin eller köksfläkt. Installationen måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt.

Mata inte djur

Du får inte lägga ut mat till djur inom fastigheten. Det gäller även gården. 

Parkering

Parkera fordon endast inom anvisade parkeringsplatser.

Parabolantenner, skyltar och markiser

Du måste ha särskilt tillstånd från Svenska Bostäder för att sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser och dylikt.

Rökning

Rök inte i husets allmänna utrymmen, som tvättstugan, eller utanför entréporten. Visa även i övrigt hänsyn till dina grannar om du väljer att röka på din balkong eller uteplats. Tänk på att vädra regelbundet för om röken sätter sig i väggarna får du själv betala för saneringen när du flyttar ut.

Rökförbudet i Sverige gäller på allmänna lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Det inkluderar även e-cigaretter. Tack för visad hänsyn!

Sopor

Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats.

Spika och borra

Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00-07.00 vardagar samt 20.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.

Spola inte ned vätskor i avloppet

Du får inte spola ned vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Fråga din kundvärd om du är osäker.

Spola vatten

Undvik att spola vatten i badkaret eller duschen mellan klockan 23.00 och 06.00.

Störningar i boendet

Du får inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar. Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda.

Tvättstuga

Följ de regler och anvisningar som gäller för bokning och användning av tvättstuga. 

Frågor och svar

KATEGORIER: Ordning & trivsel

KATEGORIER: Ordning & trivsel