Ordning och trivsel

I ett hus med många människor behöver du och dina grannar visa hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron och höja trivseln är det viktigt att du följer våra ordningsregler.

Kvinna håller i flyttlåda

Störningar i boendet

Du får inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att du stör dina grannar. Ska du ha fest rekommenderar vi att du informerar dina grannar i förväg och uppmanar dem att säga till om de blir störda.

Spika och borra

Du får inte spika, borra eller utföra andra störande arbeten i din lägenhet klockan 20.00-07.00 vardagar samt 20.00-10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.

Spola vatten

Undvik att spola vatten mellan klockan 23.00 och 06.00.

Rökning

Rök inte i husets allmänna utrymmen eller utanför entréporten. Visa även i övrigt hänsyn till dina grannar om du till exempel väljer att röka på din balkong eller uteplats.

Fordon och körning

Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du till exempel köra fram till entréporten, visa hänsyn och var försiktig samt var uppmärksam på lekande barn.

Parkering

Parkera fordon endast inom anvisade parkeringsplatser.

Husdjur

Håll uppsikt över ditt eller dina husdjur, så att de inte stör dina grannar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor och andra utrymmen i huset. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten.

Mat till djur

Du får inte lägga ut mat till djur inom fastigheten. Det gäller även gården. 

Installation av hushållsmaskiner

Du måste ha särskilt tillstånd från Svenska Bostäder för att installera tvätt-, diskmaskin eller köksfläkt. Installationen måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt.

Parabolantenner, skyltar och markiser

Du måste ha särskilt tillstånd från Svenska Bostäder för att sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser och dylikt.

Föremål i entré och trapphus

För att vi ska kunna garantera fria utrymningsvägar vid exempelvis brand får du inte placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar.  

Tvättstuga

Följ de regler och anvisningar som gäller för bokning och användning av tvättstuga. 

Sopor

Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats.

Fast inredning och utrustning

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.

Balkong, altan och fönster

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/altan. 

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser. Du får bara grilla på särskilt anvisade platser inom fastigheten. 

Spola inte ned vätskor i avloppet

Du får inte spola ned vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Fråga din bovärd om du är osäker.

Anmäl fel snarast

Du är skyldig att snarast möjligt anmäla fel och brister som uppkommer i lägenheten till Svenska Bostäder. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur.

Hemförsäkring

Du ska teckna en hemförsäkring för din lägenhet, som gäller under hela tiden du bor hos oss. 

Frågor och svar

KATEGORIER: Ordning & trivsel

Tyck till om sidan