Fokus på energieffektivisering

6 december 2023 09:13

Förra vintern delade vi en massa tips och trix för hur du som bor hos oss kunde spara energi genom att sänka din el- och varmvattenförbrukning. Nu tänkte vi att vi skulle berätta för er om vad vi har gjort under året för att minska vår energianvändning med upp till 40 procent i flera av våra fastigheter.

Röda solpaneler på hustak i Grimsta.
2022 satte vi upp röda solceller på hustak i Grimsta. Fotograf: Peter Lydén.

Vår energiförbrukning är en viktig del i klimatfrågan. Som fastighetsägare använder vi mycket energi för uppvärmning, belysning och varmvatten i våra byggnader. Redan i slutet av 1970-talet började vi därför arbeta med så kallad energieffektivisering för att minska vår energianvändning – och därmed våra utsläpp.

Tanken bakom energieffektiviseringsarbetet är att identifiera fastigheter som har en hög energianvändning både i det som kallas absoluta tal (MWh) och det som kallas relativa tal (kWh/m2). Det vill säga, att hitta de fastigheter som har störst påverkan på vår energianvändning och genomföra arbeten i dem som på effektivt sätt minskar vår totala energianvändning.

– Jag tycker att vi har hittat en bra process som gjort att vi har kunnat öka takten i energieffektiviseringsarbetet. Jag tror att vi kan utveckla det arbetet ännu mer för att hitta fler lönsamma åtgärder och minska vår energianvändning och våra koldioxidutsläpp, säger Sören Svedberg, energiansvarig på Svenska Bostäder. 

Minskad energianvändning i flera projekt

Under 2023 har huvudfokus i energieffektiviseringsarbetet varit att återvinna energin i frånluften: den varma luften som vi tidigare blåst ut på taket. I vissa av fastigheterna har vi även kombinerat detta med andra åtgärder. I Ålesund i Husby, till exempel, har vi tilläggsisolerat vindarna, i kvarteret Fikonet på Södermalm installerar vi solceller på taket och i flera av fastigheter har eller kommer vi installera flödesoptimerande utrustning för en minskad vattenanvändning.

Innan året är slut kommer vi ha färdigställt totalt 13 projekt. I de projekt som redan var färdigställda i november kunde vi se att energianvändningen minskat med upp till 40 procent – och den siffran förväntas vi uppnå i flera av de andra projekten också. Men det tar självklart inte slut där. Under 2024 så kommer energieffektiviseringsarbetet att fortsätta och vi har redan flera projekt i projekterings- eller upphandlingsfas.

Energieffektiviseringsprojekt 2023

 • Bondesalen 2, Hässelby
 • Fikonet 5, Norrmalm
 • Fikonet 6, Norrmalm
 • Fikonet 7, Norrmalm
 • Frimurareorden 1, Skärholmen
 • Gullinge 1, Tensta
 • Rackarbergen 3, Södermalm
 • Snickeriet 1, Norrmalm
 • Sveaborg 7, Akalla
 • Sveaborg 8, Akalla
 • Tennet 1, Grimsta
 • Urnan 32, Norrmalm
 • Ålesund 1, Akalla