Våra gårdar

Svenska Bostäder förvaltar med hyresgästerna i fokus och har som ledord "tillsammans för ett hållbart liv i och mellan husen". Därför läggs stor vikt i att skapa trygga och inkluderande boendemiljöer för alla. Utemiljön kring husen är en förlängning av hyresgästernas hem. Gårdarna är till för alla och detta ska speglas i utformningen.

Frågor och svar

KATEGORIER: Gård/Park Vår

KATEGORIER: Gårdsförening

KATEGORIER: Gård/Park