Våra gårdar

Vi vill att våra gårdar ska ge en skön trädgårdskänsla och möjligheter för samvaro. Därför satsar vi stort på att göra våra gårdar till gröna, sköna vardagsrum utomhus.

Vi vill skapa attraktiva bostadsmiljöer för våra hyresgäster. Miljöer som är trygga och intressanta och som bjuder in till både stillhet och aktivitet. Gårdarna ska också hålla över tid och vara lätta att sköta om.

Vi planterar blommor, buskar och träd som genom att följa årstidsväxlingarna skapar stämning, till exempel vintergrönt, vinterblomning och höstfärger. Vi ser också till att det finns bra och rätt belysning - både ur säkerhets- och miljöperspektiv.

Håll gården ren

Alla vill ha rent och snyggt där de bor. För allas trivsel är det därför viktigt att du inte slänger skräp och fimpar från balkongen eller på gården. 

Våra gårdar

Gårdsombyggnad

Vi har en ambition och vilja att hela tiden förbättra gårdarna och utemiljön i våra kvarter. Målsättningen är att vi ska utveckla våra gårdar till trygga, vackra och lustfyllda ute- och lekplatser där människor kan mötas och umgås.

När vi rustar upp gårdarna är de som bor runt gården alltid inbjudna att vara med. Vi tittar på de fysiska förutsättningarna för gården, det vill säga hur stor gården är, om den är backig eller platt, om det är naturmark eller berg och hur träd och buskar som redan finns i området kan införlivas på gården. Vi lyssnar på hyresgästernas önskemål och försöker sedan skapa ett bra koncept för gården.

Perennparken i Skärholmen

Perennparken i Skärholmen är juvelen i vår satsning på gröna gårdar och upplevelserika miljöer. Parken ligger cirka fem minuters promenad från Skärholmens centrum och är öppen för alla.

Frågor och svar

KATEGORIER: Gård/Park Vår

KATEGORIER: Gård/Park

KATEGORIER: Gårdsförening