Hemförsäkring

Som hyresgäst hos Svenska Bostäder förbinder du dig att teckna hemförsäkring att gälla under hela hyresförhållandet.

Familj sitter i vardagsrummet
Bor du i hyresrätt behöver du en hemförsäkring som skydd för dina saker.

En hemförsäkring innebär en stor trygghet och är viktig för att du ska få ekonomisk ersättning om det till exempel inträffar en brand eller allvarlig vattenskada i din lägenhet eller hos någon av dina grannar.

Hemförsäkringen gäller även för saker som du hyr eller lånar. Den kan också ge ett personligt skydd om du blir sjuk på resan, hamnar i rättstvist eller krävs på skadestånd.

Jämför olika hemförsäkringar

Det finns flera olika försäkringsbolag som erbjuder hemförsäkringar. Du kan själv jämföra priser och innehåll i olika hemförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrås webbplats, för att se vilken typ av skydd du behöver.

Frågor och svar

KATEGORIER: Trygghet

KATEGORIER: Trygghet

KATEGORIER: Trygghet