Södra Station – en ny stadsdel i staden

Södra Stationsområdet var i slutet av 1970-talet ett av de sista stora obebyggda markområdena i Stockholms innerstad. Kommunen köpte området 1979, med avsikt att förse Södermalm med moderna och större lägenheter.

Efter markköpet utlyste kommunen en idétävling om hur området skulle kunna bebyggas. Runt 130 tävlingsbidrag kom in. Ett av dem var från Svenska Bostäder, vars bidrag ”Landskap för grannskap” kom på delad förstaplats.

Utifrån de inkomna tävlingsförslagen upprättades en stadsplan. Området skulle bebyggas i tre etapper. Den första etappen låg utmed Magnus Ladulåsgatan med bostäder, den andra runt Medborgarplatsen med saluhall, kontor och en skyskrapeliknande byggnad (som i slutänden inte blev så hög). Den tredje etappen skulle byggas ovanpå järnvägsspåren.

Södra Stationsområdet blev ett av landets dåtida största bostadsprojekt. Sammanlagt byggdes här nästan 3 000 lägenheter för runt 10 000 personer. 

Hyresrätter med guldkant

Som första byggherre satte Svenska Bostäder spaden i marken 1985. I kvarteren Måttbanden och Designationen, utmed Magnus Ladulåsgatan, byggdes nästan 500 lägenheter. För 25 av de 231 lägenheterna i kvarteret Måttbandet hade Svenska Bostäder speciella planer. Här skulle det bli ”hyresrätter med guldkant”, det vill säga lägenheter med extra hög standard. En del av dem fick till och med braskamin.

De första hyresgästerna flyttade in i månadsskiftet januari/februari 1987. För dem höll Svenska Bostäder en särskild välkomstceremoni, som uppmärksammades i medierna. Under resten av året skedde inflyttningen i etapper, trappuppgång för trappuppgång. Under inflyttningsperioden erbjöd Svenska Bostäder extra service – som en ”hjälpande hand”, Socialförvaltningen svarade på frågor om barnomsorg och Konsument Stockholm fanns på plats för att ge råd om privatekonomi – hyrorna var nämligen ganska höga.

När inflyttningen började 1990 i Svenska Bostäders andra byggetapp var det något alldeles speciellt. Hela kvarteret Brinckan låg nämligen ovanpå pendeltågsstationen och spårområdet. För att detta skulle lyckas krävdes en mycket avancerad teknik för buller- och vibrationsdämpning. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1980-talet.
  • under 1980-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.