Återbruk

Vid upprustning inventeras gårdarnas material för att fastställa om det är lämpligt att återanvändas.

Kvinna läser på bänk i parken.

Exempelvis är natursten i murar och kantsten återbrukbart. Även utrustning så som bänkar, papperskorgar, cykelställ och lekutrustning kan återsättas eller sparas till ett annat projekt. Genom god förvaltning kan livslängden förlängas hos de allra flesta material.