Vasastan

Under 1970-talet förvärvade Svenska Bostäder ett flertal fastigheter i Vasastan med syfte att sanera och renovera dem. Det främsta och mest utmanande projektet var kvarteret Riddarsporren, som till största delen låg på gamla Hamburgerbryggeriets tomt i Vasastaden. Här genomfördes både nybyggnad och ombyggnad av bostadshus och fabriksbyggnader i kvarteret. Totalt nyproducerades 461 lägenheter, varav 174 i bostadshotell för pensionärer, med första inflyttning 1978. Byggnadstekniskt var detta ett mycket komplicerat bygge, då stora kulturhistoriska krav måste uppfyllas.

Det var inte helt problemfritt att påbörja förnyelsen av de förvärvade fastigheterna i Vasastan. På Tomtegatan 25 stormade polisen fastigheten den 9 februari 1978, för att avhysa personer som ockuperat ett par lägenheter i huset. Ockupanterna ville uppmärksamma den svåra situationen för ungdomar på bostadsmarknaden.

En senare bebyggelse var kvarteret Medevi Brunn, vid Sabbatsbergs sjukhus, som uppfördes 2009. Här byggde Svenska Bostäder 139 lägenheter i ett U-format femvåningshus med en indragen kungsvåning. Kungsvåningar var vanliga på hus från början av 1900-talet, då det krävdes tillstånd fån Kungl. Maj:t att bygga högre än vad 1874 års byggnadsstadga tillät.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1970-talet.
  • under 1970-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.