Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen tecknar tvåårigt hyresavtal

22 februari 2024 08:45

Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen har kommit överens om ett tvåårigt avtal för ny hyresnivå för 2024 och för 2025. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig hyreshöjning på 4,99 procent för 2024 och 4,69 procent för 2025.

Utsikt över höghuset Triglyfen intill Mälaren en vinterdag.

- Jag är nöjd att vi nu nått en rimlig överenskommelse med Hyresgästföreningen, efter en lång förhandling. Svenska Bostäders behov av hyresjustering är betydligt högre än det som bolaget får ut genom överenskommelsen, men eftersom det är tuffa tider även i hushållsekonomin gör vi vårt yttersta för att hantera detta på ett så balanserat sätt som möjligt, säger Stefan Sandberg, vd för Svenska Bostäder.

Hyresjusteringen för i år, likväl som förra året, är högre än den varit på många år. Anledningen till detta är att kostnadsökningarna varit påtagliga vilket bolaget behöver hantera på ett rimligt sätt. Kostnadsökningarna berör allt från reparationer och underhåll till rejält höjda taxor för värme, vatten och el. Men framförallt är det de stora räntekostnaderna som påverkar.

I överenskommelsen ingår förutom ett tvåårigt avtal om hyrorna även justeringar av andra befintliga avtal, bland annat gällande renoveringar där en övergång kommer att ske från totalupprustningar till varsam renovering.