Framtidens delningsbostad

Det senaste året har vi tittat på hur vi kan jobba med kollektiva boendeformer. Och redan nu har vi två delningsbostäder på gång i Björkhagen.

Välkommen till ett samtal om framtidens kollektiva boendeformer

Se inspelningen från vårt webinar Ett samtal om framtidens kollektiva boendeformer, som hölls under Innovationsveckan 2023

En delningsbostad är en bostad som fokuserar på social gemenskap. Där man ska kunna dela, men också vara själv när man vill.

Bostäderna är redan från början planerade utifrån att kunna dela. Det gäller till exempel förvaring och gemensamhetsutrymmen, kontraktsform och liknande. Det är både det traditionella kollektivhuset där man har privata lägenheter och delar på gemensamma ytor inom huset, som till exempel hobbyrum och storkök. Men det är också delningsbostaden där själva bostaden delas av flera personer.

Koncept och mål för innovationsprojektet...

Genom ett innovationsprojekt har vi tagit fram tre koncept för delat boende, som har utgångspunkt i målen:

  • resurseffektivitet
  • prisrimlighet
  • social samvaro

Det har i projektet varit viktigt för att förstå och beskriva vilka typer av delade boendeformer vi vill utveckla och hur vi når dit. Vi har därför tagit fram tre koncept för delat boende

  • delningsbostaden 
  • kollektivhuset mini 
  • hybriden (en kombination av delningsbostaden och kollektivhus mini).

Genom projektet har vi kunnat gå från ord till handling och har nu två delningsbostäder på gång i kvarteret Duggregnet i Björkhagen. Bostäderna i Duggregnet är särskilt riktade till ungdomar.

Samtal under Innovationsveckan 2023

Under innovationsveckan deltog, Johanna Lindroth, verksamhetsutvecklare och Jannike Siljan, chef för Verksamhetsutveckling där de tillsammans med arkitektfirman Theory Into Practice höll ett samtal om utvecklingen av delningsbostäder. 

>> Välkommen till ett samtal om framtidens kollektiva boendeformer - hänvisa/länka till film