Samarbete för ökad trygghet i Bredäng

26 september 2022 14:06

I Bredäng startade Svenska Bostäder projektet Trygga trappan tillsammans med polisen och övriga bostadsbolag för att öka tryggheten i trapphusen. Ett år senare visar vår kundenkät att projektet har gett resultat.

Träd i höstfärger intill husvägg med Svenska Bostäder logotyp.

I vissa av Svenska Bostäders trappuppgångar i Skärholmen hänger det gäng som skapar en otrygg miljö för hyresgästerna. Det olovliga trapphänget gör de boende oroliga då de menar att det även kan innebära exempelvis skadegörelse och inbrott. På några adresser har man trots kameraövervakning, rondering och väktare inte lyckats komma till rätta med problemen.

Svenska Bostäder, polisen och övriga bostadsbolag i Bredäng beslutade sig för att starta ett gemensamt projekt som kom att kallas för Trygga trappan. Projektet pågår för fullt och innebär att om olagligt häng upptäckts ger polisen en varning vid det första tillfället, påträffas personerna igen i ett trapphus kan polisen ge böter direkt på plats. Om de som påträffas är minderåriga meddelas målsman och en orosanmälan skickas till socialen.

Självklart är du som hyresgäst och dina gäster fortfarande välkomna i trapphusen och de allmänna utrymmena. Den här satsningen görs framförallt för att våra hyresgäster ska känna sig tryggare i sina trapphus och inte minst i sina hem.

Nöjda hyresgäster

Efter ett år med Trygga trappan i Bredäng har Svenska Bostäder gått ut med en kundundersökning till hyresgästerna, NKI – Nöjd Kund Index, för att mäta effekterna. Svaren är positiva. Bland annat har skadegörelsen minskat med 12 % jämfört med föregående år och upplevelsen av trygghet i trapphusen har ökat med 11,7 %.

På grund av de positiva effekter man sett utökas nu Trygga Trappan till fler av Svenska Bostäders hus i Skärholmens stadsdel.

Även du som är hyresgäst kan bidra till tryggare trapphus genom att:

  • hålla ögonen öppna och höra av dig till oss om du ser något konstigt.
  • ha koll på vem du släpper in i porten och vara noggrann med att stänga entrédörr och källardörrar.
  • anmäla trasiga dörrar så att vi som fastighetsägare kan åtgärda det.
  • anmäla förlust av låsbricka så att den kan spärras.