Solberga

På 1930-talet började småhus byggas i Solberga, och på 1940-talet ett smalhusområde.

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet inleddes en stor expansionen i området Apelsinlunden. För Hyreshus i Stockholm (som 1972 fusionerades med Svenska Bostäder) ritade Lars Bryde arkitektkontor ett antal kubiska trevåningshus med platta tak och en karaktäristiskt rödaktig fasadputs.

Med start 2007 byggde Svenska Bostäder 97 lägenheter i kvarteren Skohornet och Sylklacken

Solberga. De första hyresgästerna kunde flytta in 2009. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1960-talet.
  • under 1960-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.