Hammarby Sjöstad

År 1997 kandiderade Stockholm för att bli värdstad till sommar-OS 2004. Den 5 september meddelande Internationella Olympiska Kommittén sitt beslut. Det blev inte Stockholm utan Aten som får stå som värd för spelen. Men vad har det med Hammarby Sjöstad att göra?

När OS-planerna smiddes var tanken att Hammarby Sjöstad också skulle fungera som OS-by för tävlande och media. 3 000 av de planerade lägenheterna i området kunde evakueras för att ge plats åt OS-resenärerna. Det var något de blivande hyresgästerna fick acceptera när de skrev på sina kontrakt. Hammarby Sjöstad skulle bli en modern OS-by med gångavstånd till huvudarenan – Victoriastadion som planerades ligga i anslutning till Hammarbybacken.

Nu blev det inget sommar-OS i Stockholm, men väl en Hammarby Sjöstad. Detta skulle bli det största nybyggnadsområdet i Stockholm på 25 år, det vill säga från miljonprogrammens dagar. Norra Hammarbyhamnen hade börjat bebyggas redan 1993, och sex år senare var det dags för den södra sidan. Innan dess hade det gamla Lugnets industriområde – en kåkstad i korrugerad plåt – sanerats.

Förebilden för Hammarby Sjöstad var den klassiska kvartersstaden, där bilar, spårvägar, cyklar och fotgängare samsades om utrymmet. Borta var idén om den funktionsuppdelade och trafikseparerade staden. Bebyggelsen skulle placeras så att man tog tillvara på utsikten, vattnet, ljuset och grönskan. 

Byggt utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Redan under OS-planerna var det tänkt att miljöaspekterna skulle ta stor plats när Hammarby Sjöstad anlades. Detta prioriterades också när området väl började byggas. Hammarby Sjöstad skulle bli en modern stadsdel, byggd utifrån ett hållbarhetsperspektiv där den senaste miljötekniken användes. Man ville bygga resurssnålt, energieffektivt och utan användning av miljöskadliga ämnen.

Svenska Bostäder började bygga sin andel år 2000. I ett första skede uppförde bolaget runt 270 lägenheter i kvarteret Farvattnet på Sickla Udde – som var den första etappen. De första hyresgästerna flyttade in 2001. Då hade de fått stor valfrihet när det gällde lägenheternas utformning. Bostäderna fick också en tydlig miljöprofil.

Hammarby Sjöstad har därefter byggts ut i flera etapper. Fullt utbyggt ska här finnas 11 000 lägenheter för 25 000 invånare. Svenska Bostäders andra byggetapp var kvarteret Forsen, på den norra delen av Sickla Udde. Här uppfördes 125 lägenheter varav hälften studentbostäder. Första spadtaget togs 2003 och hyresgästerna kunde börja flytta in två år senare. År 2006 kunde de första hyresgästerna flytta in i kvarteret Snickeriet, där Svenska Bostäder byggt 122 lägenheter, varav de flesta studentbostäder.

Svenska Bostäders andel av byggandet har varit förhållandevis litet. Bolaget hade 2016 fem fastigheter med drygt 500 lägenheter, dessutom drygt 50 studentlägenheter.

Hammarby Sjöstad planerades för betalningsstarka hushåll där barnen flyttat hemifrån. Så blev det inte. I stället flyttade oväntat många barnfamiljer till området, som därmed blev ett av de barnrikaste i Stockholm.

Liksom Vällingby på sin tid har Hammarby Sjöstad lockat många utländska besök som kommit hit för att studera ett av världens mest miljöanpassade bostadsområden.

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 2000-talet.
  • under 2000-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.