1990-tal

Miljöarbetet

Miljön blir en allt viktigare fråga för Svenska Bostäder, som anställt en miljöansvarig och antar sitt första miljöprogram. Miljöstugor för sortering av avfall inrättas i alla områden. Mycket få bostäder byggs och det har återigen blivit svårt att få hyresgäster till alla lägenheter. Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet påverkar också Svenska Bostäder – och dess hyresgäster. Genom ”århundradets skattereform” blir hyrorna på bara något år 25 procent högre.

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1990-talet.
  • under 1990-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.