Din lokal

Din lokal

Under din hyrestid ska du ta hand om lokalen och om alla utrymmen i övrigt. Här har vi samlat information som vi tror kan vara till nytta för dig som lokalhyresgäst.

Din lokalhyra

Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura. Hyran betalas kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat.

Skyltning

Du måste samråda med oss innan du får sätta upp en skylt. Efter vårt godkännande kan du behöva ansöka om bygglov.

Bredband i din lokal

Svenska Bostäder erbjuder olika möjligheter till bredbandstjänster beroende på var din lokal ligger.

Förändrade behov

Vi hjälper dig att hitta nya lösningar när du behöver omorganisera eller verksamhetsanpassa din lokal.

Miljöfarligt avfall

Avfall och källsortering

Som lokalhyresgäst ansvarar du för grovavfall från din verksamhet. Hushållssopor kan du lämna på den plats som Svenska bostäder har anvisat dig.

Lokalenheten

Svenska Bostäder äger och förvaltar över 4000 kommersiella lokaler i Stockholms stad. Det är allt från kontor, butiker och restauranger till förskolor, skolor, vårdanläggningar och lager.

Här har vi samlat mer information om Lokalenheten och kontaktuppgifter till lokaluthyrarna.

Läs mer om Lokalenheten

Vanliga frågor och svar