Miljöverksamheten

Digital bild från Kerstin Ahlin
En tidig miljöåtgärd hos Svenska Bostäder var att inrätta så kallade miljöstugor i slutet av 1980-talet. Här fick hyresgästerna möjlighet att sortera sitt avfall.
Fotograf: Kerstin Ahlin

Svenska Bostäders miljöarbete inleddes på allvar i slutet på 1980-talet. Den visionäre vd:n Esbjörn Olsson var övertygad om att miljön i framtiden skulle blir ett viktigt konkurrensmedel. Svenska Bostäder fick 1989 sin första miljöansvariga – Bengt Graaf. Han fick fria händer att titta på hur företaget arbetade med miljöfrågorna.

För Bengt Graaf var miljön inget nytt område. Han hade sedan mitten av 1980-talet personligen engagerat sig i Svenska Bostäders miljöarbete, och tog då fram de första miljöstugorna för källsortering. Då var huvudtanken inte återvinning utan man oroade sig för de kemiska reaktioner som skapades när olika typer av avfall blandades. Miljöstugorna infördes först på försök, men målet sattes sedan att alla hyresgäster skulle ha tillgång till en miljöstuga – och helst högst 200 meter från bostaden.

I det tidiga miljöarbetet var det kemikalierna som stod i fokus. En av de första åtgärderna var att inventera vilka och hur många kemikalier som användes vid fastighetsskötseln. Bengt Graaf sammanställde en kravlista med vilka kemikalier som fick användas, som leverantörerna sedan fick rätta sig efter. Det blev ett ramaskri – mest beroende på att kemibranschen tvingades uppge hur mycket vatten produkterna egentligen innehöll. Det långsiktiga målet med åtgärden var att minska antalet kemikalier i driften från 400 till 40–50. Det lyckades Svenska Bostäder uppnå redan första året.

Även de kemikalier som hyresgästerna själva använde vid exempelvis städning och tvättning i hemmet påverkade miljön, resonerade Svenska Bostäder. Därför ville bolaget också underlätta för de boende att välja bra produkter. Under 1992 öppnade Svenska Bostäder speciella miljöbutiker i anslutning till ett antal distriktskontor. Där kunde hyresgästerna köpa miljövänliga rengörings- och hygienprodukter till självkostnadspris. 

 

Före sin tid med elbilar

En del åtgärder som infördes var före sin tid. Redan 1992 fick Svenska Bostäders reparatörer i innerstaden möjlighet att använda en eldriven personbil i stället för fordon med fossila bränslen. Det fungerade tyvärr inte, batteriet hade alltför dålig kapacitet.

Den första miljöpolicyn antogs 1995. Enligt den skulle bolaget bland annat ta hänsyn till miljön i varje beslut på alla nivåer i företaget, miljöarbetet vara en naturlig del i all verksamhet och bolaget strävade efter att ligga steget före alla lager och regler som påverkade miljön. Insatserna uppmärksammades i medierna och Svenska Bostäder belönades med SABO:s miljöpris för sina initiativ.

Ett senare projekt har varit Hållbara Järva, där Svenska Bostäder 2010–2014 renoverade miljonprogramsområdet på ett extra klimatsmart och energieffektivt sätt. Här har bland annat 10 000 kvadratmeter solceller satts upp, vilket innebar att Järva är ett av de solcellstätaste områdena i Sverige. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.


Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.