Svenska Bostäder ställer krav på jämställdhet i upphandlingar

9 februari 2022 10:39

Nu ställer Svenska Bostäder krav på jämställdhet i alla upphandlingar. Det innebär att de som lämnar in anbud och vinner upphandlingen också måste lämna information om hur de arbetar med jämställdhet.

Färgpennor tillsammans en ensam

– Det här är ett stort och viktigt steg i vårt arbete med jämställdhet. Genom att ställa krav på att våra leverantörer lever upp till det lagkrav som egentligen redan finns, har vi möjlighet att lyfta frågan ytterligare. Som offentlig upphandlare har vi ansvar för att de som jobbar för oss ska ta jämställdhetsfrågan på samma allvar som vi själva gör, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Kravet på att redovisa jämställdhetsarbetet gäller upphandlingar över 2 miljoner kronor.

Svenska Bostäder arbetar aktivt för jämställdhet och alla medarbetare i bolaget ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Varje år analyserar vi resultatet av jämställdhetsindex, JÄMIX och tar fram handlingsplaner. Vi ställer även frågor om jämställdhet i vår årliga medarbetarenkät och har fram till 2022 deltagit i Great Place to Works mätning för att undersöka vår arbetsplatskultur.