Grimsta

I Grimsta uppförde Svenska Bostäder sammanlagt 1 650 lägenheter mellan 1953 och 1958. Området inrymde 1958 också 21 butiker, två barnträdgårdar och ett barndaghem. Det låg i nära anslutning till Vällingby, som börjat byggas några år tidigare, och friluftsområdet Grimsta.

Grimsta byggdes i två etapper. Åren 1953–1955 uppfördes kvarteren Kvicksilvret, Tennet och Guldet. Kvicksilvret och Guldet fick en rätvinklig ”meanderform” med långsmala hus, där varannan gård skulle bli en ”bilficka” vänd mot den lokala matargatan – Grimstagatan, medan varannan gård skulle vara skyddad och till för barnen.

Byggnadstekniken bakom kvarteret Tennet innehöll en del nyheter som Svenska Bostäders huvudarkitekt Hjalmar Klemming och hans medarbetare skissat på. Lamellhusen i detta område var bredare än vanligt, 12 meter, vilket gav en större bostadsyta. Knäckfrågan var att inte kompromissa med ljusinflödet och genomluftningen. Husen var dessutom ”putslösa”. För första gången hade man lyckats gjuta betongväggar som var så släta att de inte behövde den invändiga puts som tog lång tid att torka. Detta innebar stora kostnadsbesparingar.

Under 1956–1958 byggdes kvarteren Silvret och Uranet, där den moderna byggtekniken utvecklades än mer. Här uppfördes åtta så kallade elementhus med 432 bostadslägenheter. Detta var det dittills mest konsekventa elementbygget i landet.

Systemet innebar att vägg- och bjälklagssegment tillverkades på fabrik, oberoende av årstid och väderlek. Arbetet kunde därför planeras rationellt, med jämn belastning, god driftsekonomi och med små påfrestningar för medarbetarna.

På 1960-talet började Grimsta få en hel del sociala problem och ungdomsproblem. Som exempel kan nämnas att Kenta, vars livsöde skildrats i dokumentärfilmen Dom kallar oss mods, växte upp i en trerumslägenhet på Grimstahöjden. En orsak till problemet ansågs vara de alltför många smålägenheterna. Ettorna med kokvrå, som från början var tänkta till pensionärer, gick ofta till sociala förtursfall. Mycket tack vare en grupp samhällsarbetares insatser, vände utvecklingen i mitten av 1970-talet.

På 1990-talet tillkom ny bebyggelse som Svenska Bostäder uppförde i samråd med de boende. Även ett exklusivt seniorboende har byggts. Även senare, under 2000-talet, har Grimsta kompletterats med fler lägenheter som byggts på uppdrag av Svenska Bostäder. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1950-talet.
  • under 1950-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.