Uppgradering av lägenhet

Vi uppgraderar lägenheterna regelbundet som ett led i vårt systematiska arbete med underhåll. Då fräschar vi upp alla ytskikt som tak, väggar, tapeter, snickerier och golv. Vi byter ut vitvarorna och monterar en säkerhetsdörr där det inte finns.

Ibland uppgraderar vi lägenheten i samband med att en lägenhet byter hyresgäst. Målet är att inte behöva åtgärda något i lägenheten på 10 år.

Justerar dörrar och höjer diskbänken

Vi gör snickeriarbeten, till exempel justerar dörrar, låser fönster, höjer diskbänkar, tätar fönster och monterar beslag. Vi kontrollerar och monterar vattenbesparande VVS-produkter, byter vattenlås och proppar öppna anslutningar. Vi säkerställer att elen fungerar i lägenheten.