Vårby Gård

Under åren 1971–74 byggdes det nästan 2 800 lägenheter i området för cirka 10 000 människor. Bland byggherrarna fanns Hyreshus i Stockholm AB som byggde runt 800 lägenheter, varav 43 för pensionärer. Hyreshus i Stockholm och Svenska Bostäder slogs ihop 1972, samma år som de första hyresgästerna började flytta in.

Bostäderna byggdes i de två områdena Björkgården och Krongården. I Björkgården uppfördes 204 lägenheter (varav 51 för pensionärer) i sex våningar höga lamellhus. I Krongården byggdes 541 lägenheter i lamell- och loftgångshus om två till sex våningar. Svenska Bostäder uppförde även centrumanläggningen och cirka 640 parkeringsplatser. 

Laddar...

Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Kartfunktionen fungerar om du aktiverar javascript.

Kartnålarna visar områden som tillkommit:

  • före 1970-talet.
  • under 1970-talet.

Så här fungerar tidslinjen

Tidslinjen är indelad i årtionden. När du flyttar markören eller klickar på tidslinjen visas vilka områden som tillkommit under valt årtionde med en rosa kartnål.

Flyttar du markören till nästa årtionde, byter kartnålarna till de ”gamla” områdena färg till grått medan de nytillkomna visas i rosa. Till vänster visas – år för år – vilka viktiga händelser som utspelat sig i Svenska Bostäders historia.

I mobilt läge är tidslinjen utbytt mot en lista med årtionden.

Så här fungerar kartan

Kartvy

Klickar du på en kartnål på kartan, kan du läsa mer om det valda området. 

Listvy

Klickar du på fliken Listvy visas de områden som tillkommit under årtiondet i en lista. Klicka på det område du vill läsa mer om.

Ämnesartiklar

Klickar du på fliken Ämnesartiklar kan du läsa mer om ett specifikt ämne, till exempel boende för äldre eller den konstnärliga utsmyckningen. Klicka på det ämne du vill läsa mer om.

Artiklarna är inte ihopkopplade med tidslinjen, utan spänner över en längre tid.