Bredband i lokal

Svenska Bostäders fibernät finns installerat i de flesta lokaler, undantaget förråd och lagerlokaler. Nätet erbjuder höga hastigheter på bredbandet och många leverantörer att välja mellan. Vissa lokaler har även kabel-tv-nät.

Fibernätet

Fibernätet erbjuder flera olika hastigheter upp till 1Gbit/s och många olika leverantörer av bredband samt tjänster för tv, telefoni och kapacitet. För information om tjänsteutbud och beställning, se svenskabostader.zmarket.se.

I lokalen är fibernätet framdraget till ett bredbandsskåp som ofta är placerat nära entrén. I en del lokaler, framförallt i nybyggda och renoverade fastigheter finns det ofta även installerat ett lokalt nät med uttag i lokalen.

Har du frågor om fibernätet eller om det saknas fiber i din lokal – kontakta Svenska Bostäders kundservice för fibernätet. Tel. 08- 508 370 90 eller e-post: bredband@svenskabostader.se. Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00-18.00.

Kabel-tv-nät

Kabel-tv-nät finns endast i ett fåtal lokaler med Tele2 som leverantör. Nyinstallationer av kabel-tv-nät är inte tillåtet. För information om tjänsteutbud, se tele2.se.

Fungerar inte dina bredbandstjänster?

Kontakta alltid din tjänsteleverantör.

Fastighetens byggår

Fibernät

Kabeltv-nät

Telenät

Före 2007

Finns i de flesta lokaler  *

Finns i en del lokaler

Finns med några undantag

2007 eller senare

Finns i de flesta lokaler *

 Finns inte

 Finns inte

* Undantag är framförallt förråd och lagerlokaler.